Dokumenty na stiahnutie

Z článkuzoradiť zostupne Názov súboru Stiahnuť
Pozemkové úpravy a obvyklá výška nájomného ovn_a0_sr.pdf Prevziať
Aktualizovaná prehľadná mapa pozemkových úprav v SR mapa_pu2_3.pdf Prevziať
Česko - Slovensko 2444:426 muchova_juskova_prokop_stav_pu.pdf Prevziať
Členské ako nákladová položka clenske_nakladova_polozka.pdf Prevziať
Dôvody, formy a typy pozemkových úprav dovody_pu_tab2.pdf Prevziať
Informácia o PÚ na TASR tasr_sutaz.pdf Prevziať
Komplexná pozemková reforma pozemkova_reforma_2020_v10_8.pdf Prevziať
Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva SR aktualizacia_koncepcie.pdf Prevziať
Konferencia "Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia - Pôda a voda" konferencia_integrovany_manazment_zp_2015.pdf Prevziať
Metodický návod na geodetické činnosti pre PPÚ mn_74.20.73.46.30_ver10.pdf Prevziať
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR navrh_opatreni_na_urychlene_vykoannie_pu.pdf Prevziať
Opakovaná pozvánka na VZ KPÚ SR a aktualizovaný zoznam členov s údajmi o zaplatení členského clenovia_kpu_sr_22102015_2.pdf Prevziať
Opakovaná pozvánka na VZ KPÚ SR a aktualizovaný zoznam členov s údajmi o zaplatení členského clenovia_kpu_sr_22102015_2.xls Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav 1-_600_otazky_na_opakovanu_skusku_ppu_ver1.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav chyby_v_odpovediach.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav 1-_600_spojene_otazky_komplet_opravy.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav zoznam_otazok_na_opakovanu_skusku.pdf Prevziať
Opakovaná výzva členom komory na úhradu členského príspevku opakovana_vyzva_clenske_2015.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka brozura_pu2012_a5_16def.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_nyrovce_benefity_projektu_pozemkovych_uprav_k2.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_melek.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku nyrovce_2020_pauditsova.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku hudecova_nyrovce.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku prezentacia_maslak.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku juleny-ppuap12a.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_nyrovce_5.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku krajina_neznamych_vlastnikov_starke.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku pracovny_seminar_prednaska_uhlik.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku uzivanie_pp.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR prihlaskazaclena.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR stanovymvsr.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR organizacnyplatny2011.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR rokovaciplatny2011.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR zoznam_clenov_kpu_sr_2023.pdf Prevziať
Seminár - Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách 12.12.2017 pozpu17.pdf Prevziať
Slovensko, krajina neznámych vlastníkov slovensko_-_krajina_neznamych_vlastnikov_3_sk5.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR vyzva_kpusr_2020_pu.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR k návrhu Prezidentky SR neprijať novelu zákona o pozemkových úpravách kpu_sr_podrobne_stanovisko_k_nepodpisaniu_novelizacie_330.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav stanovisko_ceny_jpu.pdf Prevziať
Uznesenie Valného zhromaždenia KPÚ SR z 5.12.2020 organy_kpu_sr_2019_2023.pdf Prevziať
Uznesenie Valného zhromaždenia KPÚ SR z 5.12.2020 uznesenia_7.vz_kpusr.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 pozvanka_vz_2016.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 pozvanka_seminar_pu2016.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 vyzva_clenske_2016.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 oslovenie_vz_kpu_sr_kpu.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR clenovia_kpu_sr_15_11_2023.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR program_8.rvz_kpu_sr_a_3.konferencie_o_pu.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR kandidatka_do_padr_2023-2027.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR, Banská Bystrica, 23. októbra 2015 oslovenie_vz_kpu_sr_kpu.pdf Prevziať
Zákon č. 330/1191 o pozemkových úpravách zakon_c.330_1991n_ucinnost_1.5.2014.pdf Prevziať
Zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy 504novela.pdf Prevziať
Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav zrusenie_pouziteho_postupu_zadavania_zakazky.pdf Prevziať
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8