Linky

Komora geodetov a kartografov

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Komora je právnickou osobou. Sídlo komory je v Bratislave.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8