Články a názory

Opatrenia PPA na zníženie rizík podvodov pri podávaní žiadostí o priame podpory

Pridané používateľom Pôdohospodárska... dňa Pi, 20/03/2020 - 21:28

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2020 najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa prejavujú v súvislosti s plnením podmienok poskytnutia podpory podľa Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Pozemkové úpravy a verejné politiky

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ut, 28/01/2020 - 22:22

Verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná a vnímaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy - je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8