Územné plánovanie, pozemkové úpravy a SQLé príležitosti

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa St, 13/04/2016 - 14:38

Projekty pozemkových úprav predstavujú sériu krokov, ktoré sa musia vykonať, ale je možné niektoré kroky dať mimo projektu pozemkových úprav a tým ich zjednodušiť, skrátiť dobu trvania a samozrejme ich aj vykonávať za nižšie ceny. Jednou z možností, ako pozemkové úpravy zjednodušiť, je prevzatie Všeobecných zásad funčného usporiadania územia z externého prostredia. Jedným z našich cieľov, ako projektantov pozemkových úprav by malo byť aj vytváranie príležitostí na využitie kapacít a skúseností z pozemkových úprav. Myslím, že nestačí ich len propagovať ako vynikajúci nástroj na riešenie vlastníckych, ekologických a ekonomických vzťahov, ale treba ich zviazať so skutočnými požiadavkami trhu a potrieb komunít.
 
Územný plán a pozemkové úpravy majú veľa spoločného, ale aj veľa rozdielneho. Územný plán rieši problémy rozvoja územia a je stále aktualizovaný neustále meniacimi sa požiadavkami obce ako živej komunity. Územný plán má charakter evolučného vývoja. Pozemkové úpravy sa z tohto pohľadu zjavia na obzore ako kométa, preletia a stratia sa, nezanechajú však kameň na kameni. To čo spáje pozemkové úpravy a územné plánovanie sú hlavne všeobecné zásady funkčného usporiadania územia. A dokonca v niektorých prípadoch sa môžu navzájom nahradiť.
 
Hlavný rozdiel je v tom, že územný plán nerieši vlastnícke vzťahy a nemá jednoznačnú formálnu a topologickú štruktúru tak, ako sú definované grafické a písomné údaje v projektoch pozemkových úprav a v údajoch katastra nehnuteľností. Tu vidím potenciálnu možnosť spojenia územného plánovania a pozemkových úprav. Pozemkové úpravy prinášajú do procesu okrem iného formálnu stránku, prinášajú jednoznačnosť definície objektov, ich priam vzťah k údajom katastra nehnuteľností. a to je to, čo chýba územným plánom. V názve článku som použil skratku SQL (structured query language), nielen ako slovnú hračku, ale aj ako vyjadrenie skvelej príležitosti na rozvoj a uplatnenie pozemkových úprav. V nasledujúcich vetách vidím jeden z budúcich smerov rozvoja pozemkových úprav vedúcich k rozšíreniu možností uplatnenia projektantov pozemkových úprav.
 
V prípade, že územné plány budú mať formálne definované údaje, budú môcť byť včlenené do údajov katastra nehnuteľností. Ich zverejnenie bude znamenať, že k jednotlivým objektom sa budú dať  priradiť vlastnícke vzťahy. Prístupnosť údajov územného plánovania spolu s údajmi katastra nehnuteľností prinesú väčšiu informovanosť vlastníkov a tým pádom aj rešpektovanie ich záujmov. takto sa dostanú do rovnováhy vlastnícke vzťahy a rozvoj územia – jeden bez druhého nemôžu existovať. Vytvorenie a definícia grafického súboru a jeho atribútov pre územné plánovanie by mala byť súčasťou zmeny zákona o územnom plánovaní.
 
Druhý prienik územného plánovania a pozemkových úprav by mal byť v tom, že územný plán by sa mal podrobiť analýze z pohľadu realizovateľnosti na základe vlastníckych vzťahov. Takéto analýzy by mali súčasťou územného plánovania. Takisto by malo byť súčasťou územného plánu posúdenie alebo návrhy opatrení z pohľadu pozemkových úprav v extraviláne. V obciach, kde sa nemusia robiť územné plány, by mal byť vyhotovený aspoň zjednodušený územný plán, napr. vo forme Všeobecných zásad funkčného usporiadania.
 
Tretím prienikom by malo byť to, že formalizované územné plány v digitálnej forme budú súčasťou úvodných podkladov a do pozekovvých úprav by sa len prevzali. V praxi by to znamenalo skrátenie spracovania úvodných podkladov.
 
Verím, že  na doposiaľ ukončených projektoch pozemkových úprav sme získali dostatok skúseností, aby sme mohli ako odborná komunita začali presadzovať spojenie územného plánovania a pozemkových úprav.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8