1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/06/2018 - 16:40

Komora pozemkových úprav SR má k dispozícií Mapu pozemkových úprav v SR spracovanú v mapovej aplikácii CLEERIO

Napísal Ing. Jozef Urban - 24/05/2018 - 06:59

Národná rada SR dňa 18.10.2017 schválila novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018

Napísal RNDr. Anton Juleny - 27/03/2018 - 20:06

Využitie súčasných zákonov – zápis zmlúv do katastra, overené notársky, verejná informovanosť sú len prvým, nevyhnutným krokom v prospech spravodlivého vysporiadania vlastníctva a nájomných vzťahov.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 25/03/2018 - 13:22

v súčasnosti sa otvárajú nové možnosti a treba ich využiť.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 19/03/2018 - 13:43

Cesta k užívaniu vlastných pozemkov alebo zmena užívateľa môže byť problematická. Bezproblémový prechod a prístup k pôde pre nových užívateľov alebo samotných vlastníkov neumožnia ani pozemkové úpravy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 07/01/2018 - 14:06

Odporúčanie Komory pozemkových úprav SR pre jednotkovú a minimálnu cenu projektu jednoduchých pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:43

V mene Predstavenstva komory si dovoľujeme pozvať členov KPÚ SR na seminár „Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách“ ktorý sa bude konať 12.12.2017, t.j.

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:13

Prehľadná mapa ukončených komplexných pozemkových úprav v SR je spracovaná v mapovej aplikácii CLEERIO a umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8