1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 20/03/2014 - 02:22

Nová internetová stránka má byť miestom na propagáciu pozemkových úprav, objasňovanie výhod a možností, ktoré prinášajú a priestorom na diskusiu o súčasnom stave pozemkového vlastníctva v SR.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8