1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 19/10/2015 - 10:00

Vážená/ý členka/člen KPÚ SR,
týmto Ťa opakovane pozývame na riadne VZ KPÚ SR, ktoré sa bude konať 23.10.2015, t.j. v piatok v Banskej Bystrici v Sále Cinemax v Europa Shopping Center.

Napísal Ing. Jozef Urban - 29/09/2015 - 10:02

Dňa 23. októbra 2015 sa v priestoroch Europa shopping center v Banskej Bystrici uskutoční Valné zhromaždenie Komory pozemkových úprav SR

Napísal RNDr. Anton Juleny - 18/09/2015 - 21:59

na pôdu sa dá dívať bez zbytočného sentimentu. pôda je proste výrobný nástroj a pozemkové úpravy znovurozdelením výrobných prostriedkov.

Napísal Ing. Jozef Urban - 09/07/2015 - 13:51

Priatelia a priaznivci pozemkových úprav môžu odteraz zdieľať svoje odborné názory i citové rozpoloženia aj na sociálnej sieti Facebook

Napísal Ing. Jozef Urban - 03/07/2015 - 09:49

Dňa 17.9.2015 sa na TU Zvolen uskutoční konferencia Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia -
Pôda a voda.

Napísal Ing. Ján Šimun - 20/04/2015 - 14:48
Tento projekt vznikol ako súborné dielo viacerých navzájom sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich činností z oblasti geodézie a katastra, pozemkového práva, oceňovania nehnuteľností, ekológie a krajinotvorby, ochrany životného prostredia a kraj
Napísal Ing. Jozef Urban - 04/03/2015 - 14:53

Metodický návod na geodetické činnosti pre projekty pozemkových úprav upravuje obsah a náležitosti geodetickej časti dokumentácie projektu.

Napísal Ing. Jozef Urban - 01/03/2015 - 21:01

Fotoreportáž z prehliadky realizovaných spoločných zariadení a opatrení v Juhomoravskom kraji.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8