Prehliadka vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v Juhomoravskom kraji

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ne, 01/03/2015 - 21:01

V r. 2011 sme mali možnosť vďaka ochote pracovníkov krajského pozemkového úradu juhomoravského kraja a okresných pozemkových úradov v Břeclavi, Vyškove a Kroměříži na vlastné oči vidieť, čo všetko je možné zrealizovať z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Rozdiel v počte vybudovaných spoločných zariadení v ČR a SR je priepastný, a hoci presné čísla nemáme k dispozícii, za všetko hovorí fakt, že v ČR každoročne Ústredný pozemkový úrad usporadúva súťaž o najlepšie spoločné zariadenie roka v rôznych kategóriách, zatiaľ čo u nás sa zatiaľ žiadna podobná súťaž nekonala. Ani nemohla - počet zrealizovaných projektov je tak malý, že ocenené by boli asi všetky - samozrejme za celé obdobie odkedy sa u nás spoločné zariadenia a opatrenia budujú. Iste každého napadne, čím to asi bude - jednoducho tým, že sme na Slovensku. Prejdime radšej k samotným ukážkam. 


Asfaltová poľná cesta sprístupňujúca viničné hony. V pozadí vinárska obec Zaječí.


Asfaltová poľná cesta v okrese Brno-vidiek.


Suchý polder s asfaltovou prístupovou cestou v okrese Brno-vidiek.


Pri stavbe diaľnic spolupracuje diaľničná spoločnosť s pozemkovými úradmi - v územiach, kde sa má diaľnica stavať, sa prednostne robia pozemkové úpravy a diaľnica je doplnená o obslužné poľné komunikácie, ktoré umožňujú bezproblémové fungovanie poľnohospodárstva a normálny beh života v jej okolí. Aký to kontrast vzhľadom k naším diaľniciam, ktoré sa údajne stavajú v extrémne ťažkých podmienkach, sú drahé a napriek tomu niečo podobné z našich končín nepoznáme. Žeby to bolo inou organizáciou prípravných prác?


Biokoridor pri mestečku Hustopeče s priepustom a zariadením na monitorovanie splavenej zeminy.


Biocentrum v k.ú. Rybníček - okrem iného plní funkciu oddychovej zóny v blízkosti intravilánu. V tejto kategórii by sme na Slovensku bohužiaľ ani nemali súťažiaceho.


Poľná asfaltová cesta spájajúca dve susedné dediny. Je využívaná na prechádzky, návštevu kostola, cykloturistiku. Necelých 500 metrov napravo od nej spája obce klasická štátna cesta - napriek tomu stálo za to takúto cestu vybudovať.


Vodná nádrž s poldrom a biocentrom v okrese Kroměříž.


Oddychové zónavybudovaná v mieste archeologickej lokality.


Príklad zatrávnenej poľnej cesty - opäť bez konkurenta u nás.


Príklad štrkovej poľnej cesty po troch rokoch od výstavby.


Náš hostiteľ, Ing. Vejvoda (uprostre sprava) - šéf Juhomoravského pozemkového úradu. Na záver sa žiada povedať, že najväčšiu zásluhu na nožstve vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v ČR má iný (rozumej normálny, neklientelistický) spôsob obsadzovania miest vo verejnej štátnej správe, organizácia ich práce a samotní ľudia, ktorí svojej práci rozumejú.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8