Pozemkové úprav pod cestou I. triedy

3 príspevky / 0 new
Posledne pridané
Ivan Saktor (bez overenia)
Pozemkové úprav pod cestou I. triedy

Dobrý deň,

touto cestou by som Vás chcel požiadať o radu. Som vlastníkom pozemku, ktorý leží v intraviláne mesta na ktorom je umiestnená stavba cesty I. triedy vo vlastníctve VÚC. Po konzultáciách s vlastníkom cesty mi bolo oznámené, vysporiadanie pozemkov pod ich stavbou bude robené prostredníctvom pozemkových úprav, pričom jednotlivým vlastníkom vznikne primeraný nárok, ktorý prizná okresný pozemkový úrad a bude možné si ho uplatniť prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.

Po konzultácii s SPF mi však bolo oznámené, že v zriaďovateľskej kompetencii to SPF nemá a za týmto účelom ani nevznikol. Mám preto argument vlastníka považovať len za akúsi formu zdržiavania, pričom mi je upierané vlastnícke právo i keď mi vecné bremeno vzniklo /in rem/ zo zákona, no to v zmysle ústavy nemôže byť bezodplatné, no zároveň cestný zákon neurčuje formu ani termín jeho vysporiadania.

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Ivan Saktor

Ing. Jozef Urban
Pozemkové úprav pod cestou I. triedy

Dobrý deň, skutočnosť, či sa v danom katastrálnom území pripravujú pozemkové úpravy je možné zistiť na stránkach pozemkových úradov (po nedávnej reforme verejnej správy by mali mať len archívnu funkciu - našťastie sú ešte stále aktuálne).
Nemám informácie o tom, že by podobne ako je tomu v susednej Českej republike, náš štát plánoval využiť inštitút pozemkových úprav na vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi alebo plánovanými cestnými stavbami. 
Jediný  štátnym orgánom, ktorý organizačne zabezpečoval projekty pozemkových úprav bolo MPRV SR (prostredíctvom pozemkových úradov), a to z prostriedkov EPFRV (eurofondy), pričom posledné projekty boli úspešne zadané v r.2009.
Len na okraj - v intravilánoch obcí sa pozemkové úpravy spravidla nevykonávajú. Jediným spôsobom pre vlastníka, ako prinútiť správcu cesty k odkúpeniu pozemku, je nechať si vyhotoviť geometrický plán, ktorý príslušnú časť pozemku, na kt. sa nachádza cesta, odčlení ako samostatnú parcelu s neznateľnými hranicami - po tomto už nič nebráni správcovi, aby uzavrel kúpnopredajnú zmluvu. Hoci sa však už  v minulosti takto postupovalo, neviem vám zaručiť, že konkrétny správca bude tiež tomuto riešeniu prístupný.

Vladimír Varga (bez overenia)
Pozemkové úpravy pod cestami

Dobrý deň, neviem či je to ešte aktuálne, ale tak ako Vám odporúčal pán Urban. Dať si vyhotoviť GP na pozemok pod cestou a ak VÚC to nechce riešiť, dať žalobu na súd o finančnú náhradu za vecné bremeno, ktoré vzniklo zákonom 66/2009 Z.z. Existuje už dostatok súdnych rozhodnutí, ktorými bola žalobcom priznaná finančná náhrada za toto vecné bremeno.

Pridať nový komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a pre zabránenie spamu.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8