Hospodárenie na rozdrobených pozemkoch

4 príspevky / 0 new
Posledne pridané
Martin (bez overenia)
Hospodárenie na rozdrobených pozemkoch

Zdravím.
Môj otec ako aj mnoho ďalších ľudí v Snine vlastní veľké množstvo drobných podielov v mnohých parcelách. Časť z nich spravuje miestny urbariát a druhú časť, ktorú tvoria prevažne parcely registra e obhospodáruje s.r.o - podnikateľ v poľnohospodárstve.
Zaujímalo by ma, či by nám nemal platiť nájom za užívanie týchto pozemkov, pretože ak by sa jedntotlivé podiely sčítali výsledná výmera by bola pár hektárov. Užívajú ich teda bez nájomnej zmluvy. Rovnako by ma zaujímalo, či tieto pozemky poskytuje poľnohospodárom Slovenský pozemkový fond, pretože jednotlivé parcely registra E tvoria jednu veľkú parcelu registra C, ku ktorej však nie je list vlastníctva založený.(dôsledok bývalého režimu...).

Ing. Miroslav Karlík
Dobrý deň p.Martin.

Dobrý deň p.Martin.

Odpoveď na 1 otázku:
Samozrejme, každý užívateľ by mal mať na pozemky (príp. podiely), ktoré užíva a nie sú v jeho vlastníctve uzavretú riadnu nájomnú zmluvu. Dokonca to vyžaduje aj EÚ, pokiaľ si na ne uplatňuje dotácie. Bohužiaľ, veľká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva (čo je spôsobené historickýn vývojom) značne sťažuje identifikáciu vlastníckych podielov. Odporúčam osloviť užívateľa a po vydokladovaní vlastníctva uzavrieť nájomnú zmluvu.
Tento problém je už vyriešený v tých katastrálnych územiach, v ktorých už prebehli pozemkové úpravy. Pôda jednotlivých vlastníkov je scelená (samozrejme podľa vopred stanovených pravidiel), vytýčená a v katastri zapísaná do registra C.

Odpoveď na 2 otázku:
Slovenský pozemkový fond spravuje pozemky štátu. Tak isto ich prenajíma za dohodnuté nájomné užívateľom.

Anonymous (bez overenia)
Ďakujem za odpovede.

Ďakujem za odpovede.

Martin (bez overenia)
Bohužiaľ, zlé predtuchy sa

Bohužiaľ, zlé predtuchy sa potvrdili. Lustráciou v registri nájomných zmlúv Slovenského pozemkového fondu som zistil, že uzatvorili nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je C KN parcela, ku ktorej ale nie založený list vlastníctva. Túto C KN parcelu však tvoria parcely registra E (združené pozemky), v ktorých vlastníme podiely aj my. Nám však nájom nikto neplatí a podnikateľ si poberá dotácie....

Pridať nový komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a pre zabránenie spamu.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8