vidiecka platforma a pozemkové úpravy

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ut, 25/04/2017 - 11:20

Vážená Vidiecka platforma,

ďakujem Vám, že sme sa ako zástupcovia Komory pozemkových úprav mohli zúčastniť Okrúhleho stola 20.4.2017. Myslím, že aj keď nemáme rovnaké názory, poznávanie svojich názorov obohacuje obe strany. Nie som zástancom ústavnej ochrany pôdy a reštriktívnej ochrany pôdy. Myslím, že ochrana pôdy by sa mala uberať ekonomickým smerom a mali by sa využiť existujúce možnosti zákonov o ochrane pôdy, územného plánovania a aj pozemkových úprav, čím by sa vytvoril prirodzený systém na riadenie ochrany pôdy, verejne prístupnej evidencie a kontroly hospodárenia na pôde. Takto by došlo k oddeleniu vlastníctva a užívania pôdy. Vlastníctvo by sa tak zostalo síce významným faktorom, ale nie nutným.

Jedným z argumentov na ochranu pôdy je to, že orná pôda sa použije na výstavbu. V projektoch, ktoré sme robili, sme zosúladili vlastníctvo tak, aby územné plány boli realizovateľné a tak sa otvorili tieto lokality v takom rozsahu, že pokryjú požiadavky developerov alebo požiadavky na bytovú výstavbu na desiatky rokov dopredu. Podobná situácia je aj v katastroch, kde sa pozemkové úpravy nevykonávajú, tam dochádza k zmenám alebo rozširovaniu územných plánov na výstavbu podľa toho, kde sa to dá riešiť hlavne vlastnícky. Predstava, že podielové vlastníctvo a predkupné právo ochráni pôdu pred predajom je mylná, lebo predkupné právo končí tam, kde končí aj kúpyschopnosť spoluvlastníkov. Mnohí nájomcovia mali v nájomných zmluvách zakotvené predkupné právo, ktoré tiež skončilo na kúpyschopnosti užívateľa. Podobne je to aj pri bytovej výstavbe, v istom okamihu dôjde k previsu ponuky nad dopytom a ktorému sa dá pomôcť aj zmenou ekonomických parametrov daní a odvodov.

Dá sa predpokladať, že hlavné úbytky poľnohospodárskej pôdy sú už plánované a tým pádom sa takémuto úbytku nedá zabrániť takmer žiadnym zákonom. Jednoduchým odhadom sa dostaneme zhruba k 150 tisícom hektárov pôdy.

Ak ste sa však rozhodli podporovať vládny návrh zákona, mali by ste za podporu žiadať protihodnotu. Takto sa vytvára dojem, že podpora je kúpená inými netransparentnými dohodami. Podľa môjho názoru a možností, ku ktorým sa viem vyjadriť podpora by mala byť umožnená prístupom užívateľov a farmárov k pôde nasledujúcim spôsobom

  1. rozšírenie možností riešenia pozemkov pod všetkými osídleniami
  2. rozšírenie možností riešenia pozemkov pod hospodárskymi dvormi na vidiecke sídla a rodinné farmy a podobne
  3. možnosť riešenia užívania pôdy mladých farmárov, ktorí ju užívajú podľa §15 spôsobmi podľa bodu 2.
  4. možnosť riešenia vlastníctva pozemkov pod cestami, vrátane diaľnic, ciest. I. až III. triedy, miestnych ciest a ostatných prístupových komunikácií tak, ako je to v bode 2.
  5. dôsledné využitie inštitútu vyrovnania v peniazoch a rozšírenie možností jeho využitia v bodoch 1. až 4., teda zvýšenie hornej hranice a povinnosti štátu požiadať o vyrovnanie v peniazoch za vlastníkov, ktorých zastupuje v prípade žiadosti užívateľov o kúpu v predchádzajúcich bodov

Uvedené možnosti sa týkajú novelizácie zákona č.330/1991 Z.z. a aj keď sa priamo netýkajú prístupu užívateľov k pôde, vytvárajú možnosti ich súčasného využitia na rôzne účely a združenia prostriedkov na ich financovanie.

Mal by som ešte poznámku k tvorbe záverov Okrúhleho stola, niektoré témy sú však natoľko rozsiahle, že sa nedajú zhrnúť do vety typu „okrúhly stôl súhlasí s pozemkovými úpravami, ak ich bude financovať štát“. Myslím, že v takomto prípade rozsiahlych tém by závery mali byť veľmi jednoduché a možno aj s veľmi úzkym záberom. Predstavoval by som si ich tak, aby sa čo najviac približovali a využívali formulácie a odkazy na Programové vyhlásenie vlády a jednoduchým spôsobom dávali nástroje na ich realizáciu.

Verím, že Vám vaša tak trocha naivná a úprimná snaha dlho vydrží. Verím, že aj napriek tomu dokážete získať výhody a pre poľnohospodárov, lebo v tomto prípade musíte byť voči tomu, komu pomáhate rovnako pragmatickí a tvrdí a využívať rovnaké technológie presadzovania a prístupu k moci. Verím, že spravíte s koalíciou taký obchod, ktorý bude prospešný pre všetkých.

Anton Julény, projektant pozemkových úprav

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8