Farmári chcú meniť ústavu

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 16/11/2016 - 08:55

Na svete je iniciatíva, ktorá chce ústavným spôsobom upraviť nadobúdanie vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde.

Za touto iniciatívou sa skrýva Vidiecka platforma (http://www.vidieckaplatforma.org/) združujúca niekoľko menších organizácií zameraných na farmárstvo, ekológiu či permakultúru.

Úprava ústavy má byť zhrnutá do formulácie: "Vlastnícke právo k pôde je okrem výnimiek vyhradené občanom Slovenskej republiky. Nadobúdanie vlastníctva k pôde ustanoví zákon."
Takáto úprava by samozrejme znamenala popretie snahy predošlých politických reprezentácií o rozvinutie trhu s pôdou a naopak by znamenala úplné zabetónovanie súčasného stavu, keď je užívacie právo úplne nadradené vlastníckemu a existujúci chaos v evidencii tak užívania ako aj vlastníckych práv trvalo znevýhodňuje vlastníkov poľnohospodárskej pôdy. 

Existujúci zákon Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku už vytvoril nerovnosť občanov pred zákonom - neprimerane zvýhodnil pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy jednu skupinu (poľnohospodárov) pred ostatnými občanmi. Cieľ takejto úpravy je pomerne priehľadný - zamedziť prevodom pôdy a tým znížiť jej trhovú hodnotu a následne aj výšku nájmu. Navrhovaná úprava ústavy SR by tento trend ešte pritvrdila. Tento cieľ je z pohľadu veľkých poľnohospodárskych podnikov pochopiteľný, z dlhodobého hľadiska je škodlivý, avšak úplne absurdná je táto snaha v súvislosti s mladými famármi. Namiesto toho, aby sa spoliehali na hospodárenie na pôde, ktorú zdedili po svojich predkoch, prípadne by si ju postupne odkúpili, spoliehajú sa na všemocný štát, ktorý im pridelí pôdu štátu - samozrejme až po splnení rôznych podmienok, ktoré počet nových mladých farmárov účinne zminimalizujú.

Zástupcovia KPÚ SR (Ing, Uhlík, Ing. Urban) na stretnutiach s predstaviteľkou Vidieckej platformy Luciou Gallovou tlmočili poznatky projektantov pozemkových úprav týkajúce sa vlastníctva a nájmu poľnohospodárkej pôdy, čo sa prejavilo aj vo vyhlásení po konferencii Vidiek žije konanej dňa 7.10.2016 v Nitre. (viac na http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/408614-farmari-chcu-menit-ustav...)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8